Selecteer een pagina

BuildingCareersCompanies is gespecialiseerd in de arbeidsmarkt voor ingenieurs en technisch gerelateerde functies. De branches waarin wij werken kennen een hoge mate van specialisatie. Voor onze relaties maken we oplossingen op maat, wat in de regel leidt tot langdurige strategische samenwerking. Onze oplossingen zijn speciaal ontworpen voor onze opdrachtgevers en gaan verder dan relatief eenvoudige search en selectie. Wederzijdse commitment vraagt wat ons betreft om risicovol participeren. Dat doen we dan ook graag. Op deze website vindt u een aantal voorbeelden van hoe zo’n samenwerking eruit kan zien.

Meer weten over de mogelijkheden en onze werkwijze? Neem contact op met Robrecht Bakker of Daan Leenman.

BuildingCareers

BuildingCareers richt zich op de werving en selectie van ingenieurs. De kennis van wervingstechnieken en selectieprocedures vormt de basis voor de verdere ontwikkelingen en groei. Waar vind je ingenieurs en hoe weet je zeker dat je de juiste kandidaat aanneemt? Het lijkt zo eenvoudig, maar verkeerde aannames zijn kostbaar. BuildingCareers is opgericht in 2000 en door de jaren heen hebben wij een zeer goede kijk gekregen op de technische arbeidsmarkt. We weten wat ingenieurs beweegt en wat hun aandacht trekt.

www.buildingcareers.nl

SAB Detachering

‘Het SAB’ (Stichting Centraal Administratie Bureau) is in 1950 opgericht door de Koninklijke Hoogovens en het Ministerie van Economische Zaken. Oorspronkelijk als gesubsidieerde havenpool, maar later ging SAB verder als uitzendbureau. Op verzoek van Corus (nu Tata Steel) heeft BuildingCareers in 2008 een detacheringsorganisatie opgezet voor kaderpersoneel, met name voor ingenieurs. In 2015 is de pool met productiemedewerkers overgedragen en is SAB Detachering zelfstandig doorgegaan als detacheringsbureau voor ingenieurs. Uiteraard hebben we de salarisadministratie in eigen hand gehouden: kennis die goed van pas komt bij al onze activiteiten.

www.sabdetachering.nl

BIRD Recruitment

Bird Recruitment opereert als succesvolle recruitmentorganisatie in food en pharma. Op verzoek heeft BuildingCareers Companies risicovol geparticipeerd en is Bird Recruitment begeleid naar verzelfstandiging. In dat proces heeft BuildingCareers Companies de bedrijfsorganisatie gestructureerd, de volledige backoffice opgezet en financiering verzorgd voor toekomstige groei.

www.birdrecruitment.nl

M4I

De technische arbeidsmarkt voor promovendi is in Nederland complex: voor promotieonderzoek moeten vooral buitenlandse studenten worden aangetrokken wegens gebrek aan interesse bij de Nederlandse studenten. M2I (Materials Innovation Institute) begeleidt promovenditrajecten en ondervond dat het werven van buitenlandse studenten steeds tijdrovender werd. Onder de naam M4i (Minds for Innovation) is de werving en selectie in een aparte identiteit ondergebracht. BuildingCareers Companies heeft als participant in M4i de selectieprocedure geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Daarbij ging het niet alleen om de benodigde capaciteits- en gedragstesten maar ook de online interviews en begeleiding bij de tijdelijke verhuizing naar Nederland. Ruim 95% van de door M4I gescreende studenten is na 4 jaar gepromoveerd. Inmiddels heeft BuildngCareers Companies de opgebouwde kennis en ervaring overgedragen aan o.a. TU Delft.

www.mindsforinnovation.nl

Compris Human Capital

Samen met Compris Consulting is Compris Human Capital opgericht met als doel om alle tijdelijke inhuur te coördineren en te stroomlijnen. Voor de groeistrategie van Compris is het belangrijk om goede toegang te hebben tot de arbeidsmarkt binnen het expertisegebied van technisch assetmanagement. Omdat BuildingCareers Companies risicovol participeert worden de kosten van inhuur sterk gereduceerd en is de wervingsprocedure effectiever.

www.compris.eu

IPMG Coöperatie

Op verzoek van een aantal zelfstandige projectmanagers heeft BuildingCareers Companies de backoffice ingericht voor IPMG (Industriële Project Management Groep). Deze coöperatie is opgezet om zelfstandig projecten te kunnen verwerven zonder commerciële tussenkomst van bureaus. BuildingCareers Companies ondersteunt deze gedachte en werkt graag mee om het platform van projectmanagers succesvol te maken.

www.ipmg.nl

Een korte historie

  • 1950 Koninklijke Hoogovens (nu Tata Steel) richt Stichting Administratie Bureau op, beter bekend als SAB
  • 2000 oprichting van BuildingCareers als werving- & selectiebureau voor ingenieurs
  • 2008 Corus (nu Tata Steel) vraagt BuildingCareers om binnen de stichting SAB een detacheringsafdeling voor ingenieurs op te zetten
  • 2016 BuildingCareers Companies neemt stichting SAB over van Tata Steel
  • 2017 BuildingCareers Companies neemt belang in Bird Recruitment
  • 2017 BuildingCareers Companies neemt M4i over van Stichting M2i
  • 2018 Compris Human Capital wordt opgericht, bedoeld om Compris snel te kunnen voorzien van gekwalificeerd personeel op het gebied van Asset Management