Selecteer een pagina

Werving en selectie van studenten voor promotieonderzoek

M4I

De technische arbeidsmarkt voor promovendi is in Nederland complex: voor promotieonderzoek moeten vooral buitenlandse studenten worden aangetrokken wegens gebrek aan interesse bij de Nederlandse studenten. M2I (Materials Innovation Institute) begeleidt promovenditrajecten en ondervond dat het werven van buitenlandse studenten steeds tijdrovender werd. Onder de naam M4i (Minds for Innovation) is de werving en selectie in een aparte identiteit ondergebracht. BuildingCareers Companies heeft als participant in M4i de selectieprocedure geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Daarbij ging het niet alleen om de benodigde capaciteits- en gedragstesten maar ook de online interviews en begeleiding bij de tijdelijke verhuizing naar Nederland. Ruim 95% van de door M4I gescreende studenten is na 4 jaar gepromoveerd. Inmiddels heeft BuildngCareers Companies de opgebouwde kennis en ervaring overgedragen aan o.a. TU Delft.

www.mindsforinnovation.nl